landschapsontwerp_rosa

De kwaliteiten van de bestaande buitenruimte

Het perceel is prachtig gelegen in een bosrijk gebied, omringd door heidelandschap. Dit heidelandschap was dan ook een belangrijke inspiratiebron om het landschapsontwerp te maken.

Verschillende ruimten

Het zorglandgoed bestaat uit verschillende gebouwen. We hebben een ruimtelijk concept bedacht, waarbij de gebouwen van het Rosa Spier Huis de scheiding vormen tussen de parkeergelegenheid (bij de entree) en de binnentuin. De parkeergelegenheid is ruim ontworpen en is geschikt voor minder validen. Ook loopt de bevoorrading van de complexen via deze parkeerplaats.

In de kern van de binnentuin ligt een vijver. De vijver is een rustpunt voor veel van de bewoners, met een toegankelijke vlonderpartij, waarop bijvoorbeeld geschilderd of ontmoet kan worden. Met de padenstructuur geven we een stimulans om een rondje te kunnen lopen door de tuin. Verschillende routes lopen om de vijver heen, maar ook de terugweg richting de zorgcomplexen is altijd dichtbij. Zo geven we een veilig gevoel voor de bewoners. De geplaatste Wadi (waterbuffer, regenwaterafvoer) nabij de binnentuin van het Rosa Spier Huis zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen de PG-tuin en het algemene deel van de beeldentuin.

Ontwerp tuin Rosa Spierhuis

Materialisatie zet de sfeer

Omdat de doelgroep van het Rosa Spier Huis redelijk specifieke wensen heeft, hebben we gekeken naar elementen en materialen die een positieve impuls geven. Donkere kleuren in de bestrating hebben we bijvoorbeeld vermeden. Voor de padenstructuur hebben we dan ook gekozen voor gebakken klinkers die1 de park-achtige structuur verder benadrukt. De padenstructuur vindt zijn inspiratie in de natuurlijke paden op heidevelden in de omgeving van Laren.

Zoals bij ieder tuin-en landschapsontwerp bepaalt de beplanting voor een belangrijk deel de beleving en de kracht van het ontwerp. We kiezen hier voor een kleurenpalet van paarse en purperrode tinten. Hiermee leggen we ook de link naar de heide die je in de landschappelijke context terugvindt. Grenzend aan de PG-afdeling bevindt zich een fruitgaard. Op de oude locatie van het Rosa Spier Huis was de fruitgaard namelijk zeer geliefd. Op de nieuwe locatie brengen we hem in een redesign terug die zowel binnen als buiten een sterke beleving geeft.

De rol van kunst

Voor de bewoners van het Rosa Spier Huis is het belangrijk zich thuis te voelen zonder zich te bekommeren over persoonlijke verzorging. Zo kunnen ze een vergelijkbaar leven leiden zoals dat voor de komst naar het verzorgingstehuis was. Kunst speelt hierbij een belangrijke rol. In de tuin is veel ruimte voor kunst. Op verschillende plekken komen kunstwerken te staan, die al wandelend of van het terras van het galeriecafé bewonderd kunnen worden. In de toekomst kunnen bewoners hier zomers terecht voor unieke tuinconcerten. De padenstructuur maakt de kunst makkelijk bereikbaar.

Kunst heeft nog een andere rol in het ontwerp. Het brengt o.a. de verbinding tussen binnen en buiten totstand. Zowel in de binnen -als buitenruimte is kunst geplaatst. In het landschapsontwerp is rekening gehouden met de zichtlijnen vanuit de verschillende gebouwen. Zo is het zicht op de kunstwerken en de tuin ook gewaarborgd.

Voor de kunst in de beeldentuin wordt nog samenwerking gezocht met kunstopleidingen of kunstenaars die het huis een warm hart toedragen.

Een knipoog naar Mien Ruys

In de detaillering hebben we goed gekeken naar onze voorgangerster, landschapsarchitecte Mien Ruys die de tuin van het oude Rosa Spier Huis ontwierp. Ze stond bekend om een simpel en helder materiaalgebruik waarbij slimme details de oplossing waren voor ruimtelijke uitdagingen. Zo hebben we in de bestrating van de beeldentuin geïnspireerd op haar werk, een detail in het bestratingspatroon toegevoegd die de gebruiker stuurt in de looprichting en het tevens mogelijk maakt de bochtige paden vloeiend maar toch stevig te realiseren.

De ontwerpstijl en beplantingskeuze van Mien Ruys kenmerkte zich als verfijnd en uniek. In de tuin plaatsen we een vaste plantenborder om haar unieke gedachtengoed te eren. Het Rosa Spier Huis is hier volledig mee in ere hersteld.

buitenruimte rosa spierhuis

Gerelateerde projecten