Studio REDD werkt voor opdrachtgevers in de zakelijke markt en de publieke sector. We ontwerpen publieke ruimten zoals parken, pleinen, en buurtjes. Daarnaast hebben we veel ervaring in het ontwerpen van kantoortuinen en realiseren we projecten in onder andere de zorg, leisure en hospitality. Vrijwel altijd werken we samen met specialisten (zoals stedenbouwkundigen, civieltechnici, architecten en beleidsmakers). Met hen maken we veelal onderdeel uit van een integraal ontwerpteam.

Wat bieden we onze opdrachtgevers?

Vijftien jaar ervaring
Volledige controle over budgetten in elke projectfase
Deskundige projectbegeleiding met een vast aanspreekpunt
Van conceptmatige schetsen tot uitgebreide visualisatie en gedetailleerde ontwerptekeningen van het volledige project
Flexibiliteit in opschaling van capaciteit

Onderstaande fases van het planproces hebben wij volledig in eigen huis
1. Initiatieffase (deze fase ligt vaak bij opdrachtgever)
2. Definitiefase (PVE)
3. Ontwerpfase (Visie/masterplan- SO – VO – DO)
4. Uitwerking (Bestek / TO) (i.s.m. Buitenruimte)
5. Prijs- en contractvorming (aanbesteding, aanvraag)
6. Uitvoering (realisatie en oplevering)
7. Nazorg (gebruik)

2. Definitiefase

In deze fase stellen we, samen met de opdrachtgever en eventuele eindgebruiker, een programma van eisen op. We inventariseren alle wensen en behoeften, zowel van de opdrachtgevers als van de gebruikers. Dit geeft een volledig beeld en legt de basis voor de planvorming. We spreken de verwachtingen naar elkaar uit om samen het einddoel te kunnen bereiken. In deze fase brengen we de afbakening van het plangebied en de aansluiting bij- en op de omgeving globaal in kaart.

3. Ontwerpfase

De ontwerpfase splitsen we op in delen. Allereerst bepalen we de visie of het masterplan, afhankelijk van de grootte van het project. Deze eerste ontwerpfase wordt opgevolgd door een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

Visie en/of masterplan

Meestal worden wij uitgenodigd om mee te denken over een project dat meerdere deelprojecten omvat. In het masterplan werken we een globale visie uit die betrekking heeft op het gebied waarin we ontwerpen. We brengen kaders aan als het gaat om de ruimte, functionaliteit en begroting. Deze grove schets is de basis voor een latere uitwerking op detailniveau.

Schetsontwerp

De uitgangspunten in het masterplan zijn helder. Deze fase gebruiken we om onze ideeën te vertalen naar schetsontwerpen. Stakeholders hebben in deze fase vrijwel altijd een belangrijke rol. Door hen te betrekken bij het schetsontwerp, ontstaan gezamenlijke ideeën en draagvlak. In deze fase denken we vooral in structuren en creëren we een globaal beeld van de mogelijkheden.

Voorlopig ontwerp

De eerste schetsen zijn gepresenteerd en door alle betrokkenen voorzien van feedback. Met deze feedback gaan wij terug naar de tekentafel en filteren we verder om zo steeds dichter tot het gewenste ontwerp te komen. Stalen, samples en moodboards zijn hulpmiddelen om wensen af te tasten, definitieve keuzes te maken en de sfeer tot in detail uit te werken.

Definitief ontwerp

We werken de schetsen gedetailleerd uit om de esthetische kwaliteiten van het project vast te zetten. In deze fase zijn verschillende eindproducten mogelijk. Zo behoren 2D- en 3D-ontwerpen en een beplantingsplan tot de mogelijkheden. We werken de maatvoering en plaatsing tot in detail uit. Denk bijvoorbeeld aan de verhardingen voor paden, welke bomen of planten er worden geplaatst.

4. Technisch ontwerp/uitwerking

In het definitief ontwerp benoemen we alle esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Dit is nog niet voldoende om tot een uitvoeringsplan te komen. We brengen alle afmetingen en verhoudingen in kaart in een technisch ontwerp (bestek). Zie het technisch ontwerp als de bouwtekening voor het plan dat we hebben gemaakt. We werken dit plan verder uit, zodat de uitvoerende partij de realisatie verder op kan pakken. Samen met de uitvoerder nemen we het project tot in de kleinste details door. Daarom kunnen we strakke afspraken maken met betrekking tot de uitvoering en minimaliseren we het risico op fouten.

5. Prijs- en contractvorming

Wanneer alle plannen concreet zijn kan de aanbesteding voor de uitvoering worden uitgezet. Studio REDD en Buiten-Ruimte (bureau gespecialiseerd in de vakgebieden verkeer, stedelijk water en civiele techniek) adviseren over de aanbestedingsvorm. Wat zijn de zaken die we hierin opnemen? Denk bijvoorbeeld aan het inkoopbeleid, het stellen van criteria en bepalen van de beoordelingswijze.

6. Uitvoering

Wij nemen de taak van projectbegeleiding op ons, met het doel de esthetische kwaliteiten van het plan te waarborgen. Door onze blijvende betrokkenheid zorgen we ervoor dat gemaakte afspraken op het gebied van esthetiek, materiaalkeuze, maatvoering, bevestiging en budget worden nageleefd.

7. Nazorg

Nadat plannen realiteit zijn geworden, komt de ruimte echt tot leven en ontstaat er dynamiek. In de nazorgfase werken we meestal samen met een omgevingsmanager die een nauwe relatie heeft met de gebruikers. Indien er feedback over het gebruik van de ruimte is, benutten we deze graag om mee te denken over mogelijke optimalisaties.

Na oplevering van een project is er vanzelfsprekend ook beheer noodzakelijk. Ook op dit vlak bezitten we expertise. Deze delen wij graag, bijvoorbeeld in de vorm van het maken van beheerplannen.

Heeft u een ambitieus project? Ons team van architecten en ontwerpers denkt graag met u mee. Via onderstaande button neemt u contact met ons op.