Een nieuwe groene buitenruimte

Het terrein van Flight Forum bestond grotendeels uit dode materialen, zoals asfalt en beton. Het bedrijvenpark ondergaat deze transformatie onder andere om een bijdrage te leveren aan de ecologische waarden in het gebied.
We hebben een groene buitenruimte gecreëerd welke aansluit op de omliggende duin-heidegebieden.

Er is gekozen voor een ruige beplanting, denk hierbij aan grillige bomen in borders van vaste planten en grassen, die bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied. Nabij de verblijfsplekken zijn er borders gerealiseerd met accenten van bloei.

Onder de beplantingsvakken wordt een krattensysteem geïnstalleerd waar regenwater in geborgen kan worden. Door het maken van een schijnwaterstand, overleeft de beplanting lange periodes van droogte zonder dat hier extra beregening voor nodig is.

Aangenaam verblijfsklimaat

De bebouwing van het business park dienen als een raamwerk als het ware. De ontsluiting en toegankelijkheid van het terrein zijn behouden, maar binnen het raamwerk is het straatbeeld vergroend en zijn er verblijfsruimtes gecreëerd. Alle ruimte op het bedrijvenpark die is gebruikt wordt voor routing, is getransformeerd naar groene verblijfsruimtes. In het ontwerp wordt onderscheid gemaakt in drie verscheidene verblijfsplekken. Zo is er een zitje aan de straat, een zitje in het groen en een zitje met een picknicktafel.

Bij de entree van ieder gebouw is een zitelement geplaatst in de vorm van een entree-signing met hierop een uitgelicht huisnummer. Naast deze verblijfsruimtes zijn er 2 koppelpleinen waar verschillende verkeersstromen en functies samenkomen.

Gerelateerde projecten