Binnenstedelijke herontwikkeling Spaendonck Tilburg groene patio

Stap 1: Zoveel mogelijk groen

In het ontwerp van de buitenruimte hebben we de beleving en kwaliteit van groen voorop gezet. Uiteraard zijn we daarbij begonnen met het inventariseren van de bestaande situatie. Een heel aantal volwassen bomen bleken gelukkig ook goed in de nieuwe situatie te kunnen blijven staan en functioneren als structuurdragers van het plan aangevuld met een heel aantal nieuwe bomen.

Als je het hebt over groene kwaliteit, spreken wij ook graag over ecologische waarde. Om die te versterken hebben we onder de bomen een structuur van hagen en grasland toegevoegd. De hagen zijn daarbij bijzonder omdat ze bestaan uit vijf verschillende soorten en ook het grasland krijgt een verrijking door het toepassen van een bloemrijk mengsel.

Om de kwaliteit van het groen ook in de praktijk te waarborgen hebben we in het ontwerptraject nauw samengewerkt met de gemeentelijke afdeling groenbeheer zodat wat wordt ontworpen, ook goed kan worden beheerd: Kwalitatief groen voor zowel de bewoners als de ecologie!

Stap 2: Slimme ontsluitingen en minimale verharding

Om de beleving van groen voorop te kunnen stellen, hebben we tegelijkertijd de hoeveelheid verharding geminimaliseerd. Op de binnenterreinen komen in principe geen auto’s omdat al het parkeren aan de randen is opgelost. Een besloten parkeerhof voor de bewoners van de grondgebonden woningen. Inpandig parkeren voor de bewoners van de appartementen en het bezoekersparkeren aan de randen. Hier zijn ook speciale opstelplekken gemaakt voor bijvoorbeeld bezorgdiensten zodat ze vanaf daar gemakkelijk lopend de woningen kunnen bereiken.

In het geval van een calamiteit of een verhuizing is er logischerwijs toegang tot het gebied voor groter verkeer die daarvoor deels over de bestrating en deels over grasbeton van de gazons kunnen rijden.

Stap 3: Centrale waterberging

Ons klimaat verandert en momenten van grote piekbuien óf grote droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Voor de toekomst vraagt dit om zowel het bergen van water als ook het langdurig vasthouden. In de centrale groene verblijfsplek hebben we daarom een combinatie van zowel wadi’s als een ondergronds kratten systeem toegepast. Zo ontlasten we het watersysteem van de stad in grote piekbuien en houden we langdurig water vast die in tijden van droogte via capillaire werking het water weer teruggeeft.

Binnenstedelijke herontwikkeling Spaendonck Tilburg park

Een sterke combinatie van sociale woningbouw, middenhuur en middenkoop

De binnenstedelijke herontwikkeling Spaendonck, vernoemd naar de oude Spandon fabriek, omvat straks 143 nieuwgebouwde woningen. Woningen in een evenwichtige mix van huur en koop (82/61) en zowel appartementen als grondgebonden woningen (115/28)

De buitenruimte vormt voor al deze woningen een belangrijke kwaliteit. De sociale woningbouw krijgt bijvoorbeeld een eigen gedeelde groene patio en de grondgebonden woningen krijgen een eigen terras. De koopwoningen tenslotte ontvangen bij overdracht van de woning allemaal een (klein blijvende) boom naar keuze zodat ook deze tuinen zich zo goed mogelijk binnen het groene karakter van de wijk kunnen gaan ontwikkelen.

Gerelateerde projecten