Duurzame ontwikkeling Bachmanhof

Stegen, parkeerpleinen en een groene binnenruimte

De openbare ruimte van het Bachmanhof bestaat uit drie zones: de stegen, parkeerpleinen en een groene collectieve ruimte. De positionering en trapsgewijze compositie van de woningen geeft een divers beeld en zorgt ervoor dat de bewoners de centrale binnenruimte kan zien en beleven.
De stegen geven toegang tot het woonerf en het parkeren wordt opgelost aan de randen van het plangebied. Door hier de parkeergelegenheid te plaatsen neemt de verkeersbeweging door de wijk af en creëert ruimte voor een substantiële groene binnenruimte

Om een eenduidig eindbeeld te creëren, is er gekozen voor een ingetogen ‘vloer’ waarbij alles op het maaiveld zich op één hoogte bevindt.  We passen een beperkt materialenpalet toe, met een rustige gebakken klinker, die aansluit op de gevelsteen van de architectuur en zo alle zones van de woonwijk met elkaar verbindt. Een bijzonder detail worden de ‘deurmatten’ bij de voordeur, een fraaie plaat met huisnummeraanduiding.

Ontwikkeling woonwijk Breda

Klimaatadaptieve beplanting en duurzame waterberging

De toegepaste beplanting is minder traditioneel. Er is gekozen voor een biodiverse en klimaatadaptieve beplanting die zowel in lange droge periodes, als intensieve natte periodes kan overleven. Een deel van de bestaande bomen worden herplant en geven direct karakter en een eigen identiteit aan de plek. Nieuwe bomen en heesters worden uiteraard ook toegevoegd. De toevoeging van groen zorgt tevens voor de mogelijkheid voor een duurzame watersysteem. Een ondergronds waterbergend systeem zal infiltratie onder de verharding en in de beplanting mogelijk maken.
De invulling van de collectieve groene binnenruimte wordt nader bepaald met hulp van de bewoners om een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren.

Binnenstedelijke ontwikkeling landschapsarchitect

Gerelateerde projecten